24ins
Novini
new70

ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД: КАМПАНИЯ МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИ, ПРЕБИВАВАЩИ В Р. БЪЛГАРИЯ

2017-07-11 16:10:39

Кампания за медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи в България обявиха от ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД


По тази застраховка се покриват разходите направени за лечение и болничен престой на чужденците, оказана спешна медицинска помощ, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ, както и разходи за дентална помощ. 


Застраховката включва задължителните нива на покритие съгласно Наредбата за Общите условия, минимална застрахователна сума, минимална застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България или преминават транзитно през страната.


Актуални оферти за този тип застраховка може да проверите тук:

https://24ins.bg/foreigners-in-bulgaria

24ins